Aqua-Flora® Floatlands

Aqua-Flora® Floatlands in het kort

Net als onze Aqua-Flora® matten en rollen, bestaan onze Aqua-Flora® Floatlands al meer dan 20 jaar. Het idee is mede ontstaan uit de behoefte van de mens om zich niet alleen op het land te kunnen bewegen, maar ook op het water. Want wat is een Aqua-Flora® Floatland? Een drijvende constructie, met daarop onze Aqua-Flora® matten, wat resulteert in een drijvend eiland, of een drijvende tuin.

De Aqua-Flora® Floatland is het product in ons assortiment waarbij de meeste innovatie om de hoek komt kijken én waarmee we de meeste pilots en onderzoeken bij doen. Doorgaand innoveren en verbeteringen doorvoeren hoort er bij, nóg natuurvriendelijker, nóg beter in staat zijn de waterkwaliteit te verhogen of de biodiversiteit te vergroten. Maar ook functionele wijzigingen doorvoeren in de constructie.

Het hele verhaal

Aqua-Flora® Floatlands, kunnen worden toegepast in waterpartijen met stilstaand, of langzaam stromend water en met een hoog nutriënten-gehalte. Op plaatsen waar geen ruimte is voor het creëren van een oevervegetatie in plasbermen of waar het groen als een eilandje middenin de stedelijke waterpartij wordt gerealiseerd zijn Aqua-Flora® Floatlands heel geschikt. Ook in situaties met wisselende waterstanden kan drijvend groen een oplossing bieden: het beweegt met de waterstanden mee. Het drijvende groen kan worden toegepast in stadsvijvers en grachten, langs verticale oevers, naast drijvende huizen (ook eventueel te leveren: drijvende verblijfselementen als aanvulling op drijvend groen) in berg- bezinkbassins en zandwinputten.

De Floatlands bestaan uit een drijvende constructie waarop onze Aqua-Flora® matten geïnstalleerd worden. Door de modulaire opbouw van het drijflichaam kunnen wij deze in vele formaten toepassen, echter dient wel rekening gehouden te worden met een minimale breedte in verband met het drijfvermogen. Het verankeren van de Aqua-Flora® Floatlands kan op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Te denken valt aan het plaatsen tussen houten palen, of door middel van gewichtsankers naar de bodem.

Ecologie

Net als bij onze Aqua-Flora® matten en rollen, voorzien we met onze Floatlands in de stijgende vraag naar het Building with Nature concept. Met onze natuurvriendelijke producten leveren we een bijdrage aan een groenere toekomst voor mens en dier.

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeensschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal, waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Bewezen technologie

Door de jaren heen zijn er diverse succesvolle pilots uitgevoerd in samenwerking met, en in opdracht van verschillende opdrachtgevers en geïnteresseerden. Hieruit blijkt dat onze materialen een positieve bijdragen leveren aan de macro- en microfauna. Algemene conclusies te trekken uit de onderzoeken, is een verbetering in waterkwaliteit, een toename van de macrofauna (toename van soorten), een stijging in de aanwezigheid van vissen, een positieve beleving door omwonende en de daaruit voortvloeiende (niet geheel onbelangrijke) stijging in waarde van het onroerend goed.

Plantschema’s

Wij bieden diverse standaard plantschema’s aan. Momenteel hebben wij er negen is ons assortiment. Acht met diverse oever- en waterplanten met veel fleurig bloeiende soorten, nummer negen betreft een mat met mono-cultuur Phragmites (riet). Riet staat bekend om zijn overwoekerende eigenschappen, om die reden combineren wij deze plant niet met andere soorten. In de schema’s hebben we een handig overzichtje opgenomen waar staat welk schema het best toepasbaar is in welke situatie/toepassingsgebied. Uiteraard kunnen we u hierin ook van een passend advies voorzien.

De beplanting die wij voorgroeien in onze Aqua-Flora® matten, zijn allemaal inheems.

Klantspecifiek

Maar wat als u, of uw opdrachtgever zelf een plantschema wil bedenken, of al heeft bedacht? Geen probleem! Het kan (bijna) allemaal.
Sowieso kan er gekozen worden uit de planten die wij al toepassen, maar dan bijvoorbeeld in een andere verhouding. Houd er wel rekening mee dat dit invloed kan hebben op de levertijd!
Heel andere soorten in gedachte? Dan gaan we samen bekijken of deze soorten geschikt zijn om in onze matten voor te groeien. Houd er hier wel rekening mee, dat er naast een langere levertijd, ook sprake kan zijn van meerkosten, dat is afhankelijk van de gekozen plantsoort.

Voorbeeld

  • U wilt een mat volledig voorgegroeid met prachtig gele lis, kan dat? Dat kan, en ook nog zonder extra kosten. Er zit wel een langere levertijd op.
  • U wilt twee verschillende standaard schema’s, bijvoorbeeld ‘Alysha’ en ‘Chantal’ gemixt in één Aqua-Flora® mat, kan dat? Jazeker! Ook hier geen extra kosten, maar wel langere levertijd.
  • U wilt een geheel klantspecifiek plantschema met pijlkruid en pitrus. Kan ook! Maar hiervoor geldt dat we deze planten niet standaard in ons assortiment hebben, en dat kan dus een meerprijs betekenen. Ook hier is er sprake van een langere levertijd.

Hieronder kunt u onze standaard plantschema’s downloaden.

Specificaties

Maar wat gebruiken we dan precies voor het bouwen van zo’n Aqua-Flora® floatland? Legitieme vraag natuurlijk, download onze productspecificaties en u bent volledig op de hoogte!

Onderhoud

Goed nieuws! Al onze Aqua-Flora® producten vergen weinig onderhoud. Onderaan deze pagina kunt u ons onderhoudsadvies downloaden. Toch echt geen groene vingers? Wij nemen het graag uithanden. Voor elk project kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden.

Downloads

Download hier alle productspecificaties, brochures etc.