Aqua-Flora® matten

Aqua-Flora® matten in het kort

Aqua-Flora® matten zijn oevermatten, of vegetatiematten, bestaand uit een kokosvezelmat(5x1m) met hierin voorgegroeid diverse oever- en moerasplanten. In de praktijk wordt ook gesproken over waterplanten. Het inplanten van de kokosmatten gebeurt ofwel hier in Heiloo, ofwel bij onze partners in Duitsland (diverse locaties). Na het inplanten worden de matten in de bassins geplaatst, waar zij in ieder geval één volledig groeiseizoen liggen, voor een optimaal wortel- en rhizomenpakket. Deze voorgroeiperiode is meteen één van de aspecten die onze Aqua-Flora® producten zo uniek maakt. Samen met de hoge dichtheid planten per m2, 16-20 stuks. En de zorgvuldig uitgekozen soorten vegetatie in combinatie met de onmiskenbare voordelen voor het milieu, dat maakt onze Aqua-Flora® matten werkelijk uniek.

Onderop deze pagina vindt u alle specificaties.

Het hele verhaal

Aqua-Flora® matten, zijn bijzonder geschikt voor toepassingen in plasbermen en op flauwe oevertaluds. De Aqua-Flora® matten worden bevestigd met onbehandelde houten haringen. Op oevertaluds worden de Aqua-Flora® matten 50% boven de waterlijn en 50% onder de waterlijn aangebracht. De ideale waterdiepte voor het toepassen van Aqua-Flora® matten in plasbermen is 10 cm. Aqua-Flora® matten worden veelal toegepast voor de realisatie van ecologische verbindingszones, voor het snel laten begroeien van oevers op nieuwbouwlocaties en in het algemeen voor het verfraaien van (stedelijke) wateren.

Voor het begroenen van oevers in grotere wateren lenen Aqua-Flora® matten zich goed om te combineren met schanskorven of schanskorfmatrassen. De Aqua-Flora® matten kunnen ook toegepast worden als helofytenfilters, o.a. voor kleinschalige waterzuivering in buitengebieden, waar aansluiting op het rioleringsstelsel erg kostbaar is.

Ecologie

Building with nature is niet alleen een trend die zich de laatste jaren flink heeft uitgebreid, maar ook een vast onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij geloven dat de toekomst ligt in het bouwen mét de natuur, in plaats van het tegenwerken van de natuur. Vanuit dit geloof zijn ruim twee decennia geleden onze Aqua-Flora® ontstaan.

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeenschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal, waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Zo dragen wij ons steentje bij.

Plantschema’s

Wij bieden diverse standaard plantschema’s aan. Momenteel hebben wij er negen is ons assortiment. Acht met diverse oever- en waterplanten met veel fleurig bloeiende soorten, nummer negen betreft een mat met mono-cultuur Phragmites (riet). Riet staat bekend om zijn overwoekerende eigenschappen, om die reden combineren wij deze plant niet met andere soorten. In de schema’s hebben we een handig overzichtje opgenomen waar staat welk schema het best toepasbaar is in welke situatie/toepassingsgebied. Uiteraard kunnen we u hierin ook van een passend advies voorzien.

De beplanting die wij voorgroeien in onze Aqua-Flora® matten, zijn allemaal inheems.

Klantspecifiek

Maar wat als u, of uw opdrachtgever zelf een plantschema wil bedenken, of al heeft bedacht? Geen probleem! Het kan (bijna) allemaal.
Sowieso kan er gekozen worden uit de planten die wij al toepassen, maar dan bijvoorbeeld in een andere verhouding. Houd er wel rekening mee dat dit invloed kan hebben op de levertijd!
Heel andere soorten in gedachte? Dan gaan we samen bekijken of deze soorten geschikt zijn om in onze matten voor te groeien. Houd er hier wel rekening mee, dat er naast een langere levertijd, ook sprake kan zijn van meerkosten, dat is afhankelijk van de gekozen plantsoort.

Voorbeeld

  • U wilt een mat volledig voorgegroeid met prachtig gele lis, kan dat? Dat kan, en ook nog zonder extra kosten. Er zit wel een langere levertijd op.
  • U wilt twee verschillende standaard schema’s, bijvoorbeeld ‘Alysha’ en ‘Chantal’ gemixt in één Aqua-Flora® mat, kan dat? Jazeker! Ook hier geen extra kosten, maar wel langere levertijd.
  • U wilt een geheel klantspecifiek plantschema met pijlkruid en pitrus. Kan ook! Maar hiervoor geldt dat we deze planten niet standaard in ons assortiment hebben, en dus een meerprijs kan betekenen. Ook hier is er sprake van een langere levertijd.

Hieronder kunt u onze standaard plantschema’s downloaden.

Specificaties

Wat is dat nou precies zo’n voorgegroeide mat? Bekijk hieronder de specificaties, dan bent u weer volledig op de hoogte!

Onderhoud

Goed nieuws! Al onze Aqua-Flora® producten vergen weinig onderhoud. Onderaan deze pagina kunt u ons onderhoudsadvies downloaden. Toch echt geen groene vingers? Wij nemen het graag uithanden. Voor elk project kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden.

Downloads

Download hier alle productspecificaties, brochures etc.