Heerlen – Parkeergarage Carbon Blue

In opdracht van Carbon 6 b.v.  hebben wij voor het project ‘Parkeergarage Carbon Blue’ in Heerlen, een helofytenfilter aangebracht.

Voor dit project hebben we onze twee expertises bijeen gebracht, namelijk  Aqua-Flora® en schanskorven.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Uitwerken schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp
  • Inrichten en opruimen werkterrein
  • Grond ontgraven uit de bestaande betonnen bak en verwerken in omliggende terrein
  • Leveren en aanbrengen van waterdicht folie aan de onderzijde van de constructie
  • Leveren en aanbrengen schanskorven in het helofytenfilter t.b.v. het opvangen van hoogteverschillen en het creëren van bezinkbassins
  • Leveren en aanbrengen een leeflaag en substraat in het helofytenfilter
  • Leveren en aanbrengen van vegetaties in het helofytenfilter

De Aqua-Flora® planten worden in het voorjaar van 2019 aangebracht. Lees hier meer over de feestelijke opening van het terrein.