Rotterdamse havens – Recycled Park

In opdracht van WHIM architecture – Recycled Island Foundation hebben wij in de Rotterdamse Havens Aqua-Flora® matten en rollen geleverd en geïnstalleerd op basis van sponsoring.

Recycled Park

Recycled Island Foundation, ook wel Recycled Park genoemd, is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park.

Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de zee.

Hiermee gaan wij voorkomen, dat plastic afval via de Nieuwe Maas in de Noordzee terecht komt.  

Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groen-voorzieningen. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant moet zich nieuw leven in het water gaan nestelen.

Lees meer over dit initiatief op recycledpark.com

In totaal is hier 1 mat (5x1m) en 2 rollen (3×0,5m) toegepast. Bekijk hieronder de beelden.

In 2018 hebben wij wederom deel uit mogen maken van dit mooie initiatief. Dit maal hebben we 23 Stuks Aqua-Flora® rollen, met een speciale maat 1,1×0,3m mogen leveren voorgegroeid met een klantspecifiek plantschema. Tevens is er 12 Stuks Aqua-Flora® matten geleverd in plantschema Femke.